Curriculum Vitae Hajo Meyer 1924 - 2014

Tijdens de laatste jaren als natuurkundige werkzaam in een groot industrieel researchlaboratorium begon hij in Engeland cursussen Vioolbouw te volgen aan de Technical University in Loughboro, onder leiding van o.a. Wilf Saunders en Patrick Jowett.
Op basis van zijn physische kennis kon hij een bijdrage leveren aan de vaklitteratuur aangaande de acoustische aspecten van de vioolbouw: zie lijst van de publicaties van zijn hand in het Amerikaanse vaktijdschrift “Catgut acoustical society journal”.
Tijdens zijn actieve jaren als vioolbouwer heeft hij ongeveer 25 violen en 25 altviolen gebouwd, waarvan het merendeel is verkocht aan professionele spelers.
Een aantal instrumenten uit zijn bezit heeft hij aan de Stichting Hajo Meyer Violen geschonken ten behoeve van jonge kinderen ter stimulering van het speelplezier op een goed instrument.