Terug naar de hoofdpagina

Informatie m.b.t. ANBI status van de Stichting Hajo Meyer Violen

Fiscaal nummer:

821706500

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het ter beschikking stellen van goed klinkende moderne violen aan jonge getalenteerde mensen om er zo toe bij te dragen, dat zij zich kunnen ontwikkelen tot goede spelers met gevoel voor de betekenis van een goed instrument,
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Functies en namen van de bestuurders:

Beloningsbeleid:

De bestuurders doen hun werk zonder beloning. De stichting SHMV heeft geen personeel in dienst en huurt geen personeel in.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

FinanciŽle verantwoording:

Balans 31-12-2014:

Staat van baten en lasten 2014:


Toelichting:
Terug naar de hoofdpagina